زندگی پستی و بلندی داره،آسفالتش خوب نیست،پیمانكارش را نمی شناسی؟!
--------------------------------------------------------------------------------
به تركه میگن:پشتت خاكیه تركه میگه: پس چی میخواستی آسفالت باشه
--------------------------------------------------------------------------------
صبح كه از خواب پا میشم نمیتونم صبحانه بخورم چون به فكر تو هستم ظهر كه نوبت ناهار میشه نمیتونم ناهار بخورم چون به فكر تو هستم شب كه نوبت شام میشه نمیتونم شام بخورم چون به فكر تو هستم شب وقتی میخوام بخوابم خوابم نمیبره چون گشنمه
--------------------------------------------------------------------------------
سه تا ترك دیر به قطار می رسن دنبالش می دون، دوتاشون بالاخره به هر بدبختی كه شده سوار میشن، سومی نمیرسه، شروع می كنه به خندیدن ، میگن چرا می خندی؟ میگه آخه اونا واسه بدرقه من اومده بون
--------------------------------------------------------------------------------
تركه سوار تاكسی بوده ... بعد از مدتی یكی پیاده میشه و درو محكم میبنده ...راننده میگه : الاغ بی شعور ... یه كمی جلوتر یه نفر دیگه پیاده میشه و باز در و محكممیبنده و بازم راننده میگه : الاغ بی شعور ... خلاصه نوبت به تركه میرسه و تركه همبا دقت در و آهسته میبنده میبینه راننده داره نگاش میكنه به راننده میگه :چیه ... الاغ باشعور ندیدی
--------------------------------------------------------------------------------
اگه با قزوینی توی كوچه بن بست رو به رو شدی سه راه داری 1-اب بشی بری تو زمین 2- دود بشی بری تو هوا 3- دستاتو بذاری زمین توكل كنی به خدا
--------------------------------------------------------------------------------
مردها بر اثر كمبود عاطفه ازدواج می كنند، بر اثر كمبود حوصله طلاق می دهند و بر اثر كمبود حافظه دوباره ازدواج می كنند
--------------------------------------------------------------------------------
پیام اخلاقی سریال های ماه رمضان: نه بردیا نه هستی زنتو بچسب دو دستی
--------------------------------------------------------------------------------
به ترك میگن چرا ریشو سیبیل نداری میگه به مادررم رفتم
--------------------------------------------------------------------------------
شباهت دخترا با ایرانسل 1- خیلی ارزون هستند 2- زیاد اعتبار ندارند 3- دل خوش كنند 4- هیچ وقت آنتن نمیدن 5- كلاستو اساسی میارن پایین
--------------------------------------------------------------------------------
عزیزم، بوسم میدی . بوسم میدی . بوسم میدی . بوسم میدی . بوسم میدی خیلی بو سم میدی، سم پاشی می كردی؟
--------------------------------------------------------------------------------
اگر یه مرد درب اتومبیل رو برای همسرش باز كنه شاید: 1- ماشین نو باشه 2- همسرش جدید باشه 3- اون زن همسرش نباشه 4- مرد گاگول یا گلابی باشه!
--------------------------------------------------------------------------------
تركه نون بربری می خره از جلو لواشی رد می شه می بینه نونها دارن تو دستگاه می چرخن می گه: اقا چقدر می گیری این بربری منم یه دور سوار بشه؟
--------------------------------------------------------------------------------
یك مورچه و یك زرافه باهم ازدواج می كنند شب عروسی مورچه گم می شه بعد از یك هفته پیداش می شه بعد زرافه بهش می گه این همه مدت كجا بودی مورچه می گه :تو راه بودم كه بیام بوست كنم
--------------------------------------------------------------------------------
یه روز میبینن عزرائیل ماكسیما خریده ، میگن عزرائیل وضعت خوب شده ، میگه حقوق اضافه كاری های زلزله بم را جمع كردم
--------------------------------------------------------------------------------
پلیس راهنماییی جلو تركه رو میگیره میگه: كارت ماشین گواهینامه معاینه فنی بیمه ... تركه میگه : چیكار كنم ؟ جمله بسازم
--------------------------------------------------------------------------------
خیلی جالبه:
از سوسك می ترسیم...از له كردن شخصیت دیگران مثل سوسك نمی ترسیم
از عنكبوت می ترسیم...از اینكه تمام زندگیمون تار عنكبوت ببنده نمی ترسیم
از شكستن لیوان می ترسیم...از شكستن دل آدما نمی ترسیم
از اینكه بهمون خیانت كنند می ترسیم...از خیانت به دیگران نمی ترسیم
--------------------------------------------------------------------------------
دو حرف رو نباید باور كنی:حرفای پامنقلی و حرفای تو بغلی
--------------------------------------------------------------------------------
امروز سالروز پرتاب اولین زن ایرانی(انوشه انصاری) به فضاست.به امید روزی كه آخرین زن ایرانی را هم به فضا پرتاب كنیم
--------------------------------------------------------------------------------
لره داشته توی خیابان راه میرفته كه یكی از راه میرسه محكم میزنه توی گوشش لره بر میگرده به طرف میگه شوخی بود یا جدی؟طرف جواب میده خیلی هم جدی بودولره میگه خوب شد چون من اصلا با كسی شوخی ندارم