اس ام اس زیبا ، اس ام اس ادبی ، sms ادبی ، sms زیبا :
فراموش نكن قطاری كه از ریل خارج شده ، ممكن است آزاد باشد اما راه به جایی نخواهد برد

اس ام اس جدید ، پیامك جدید ، پیامك عاشقانه :
نگاهم یاد باران كرده امشب ، مرا سر در گریبان كرده امشب ، غم و فریاد من از این و آن نیست ، دلم یاد رفیقان كرده امشب

پیامك عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه ، sms عاشقانه :
گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردی ، به مردی با تو پیوستم ندانستم كه نامردی

اس ام اس باحال ، sms باحال ، پیامك جدید و باحال :
خنده بر لب میزنم تا كس نداند راز من ، ورنه این دنیا كه ما دیدیم خندیدن نداشت


اس ام اس زیبا ، sms زیبا ، sms جدید ، پیامك باحال :
خدای من ، خدای خوب و مهربان ، من و گوشی کوچکم دوست داریم اس ام اس های فراوان از دوستان دریافت کنیم ، همه ی ما مشتركین تلفن همراه دست در دست هم دهیم و پیامك های خودمان را برای درمان صندوق ورودی یکدیگر هدیه کنیم ، هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم . سازمان اهدا اس ام اس ، شماره حساب (شماره موبایل شما ) - منتظر اس ام اس های سبزتان هستیم.

sms های سركاری ، sms های سركاری :
تو خری ، گاوی ، گوسفندی ، بزی ، سگی ، اسبی برای فروش نداری ؟

اس ام اس های سركاری ، sms های سركاری :
دیرین دیرین دیرین دیرین دیرین دیریییین دریییین دیر یریرین ، بی ذوق با احساس بخون ، آهنگ پلنگ صورتیه !

اس ام اس های جدید ، sms های جدید :

زیرسیگاری با ابنكه میدونه سیگار میشه دلشو میسوزونه ، بازم اونو تو دلش جامیده . زیرسیگاریتیم داداش

اس ام اس های عاشقانه ، sms های عاشقانه :

گفتم دل و جان در سر كارت كردم ، هر چیز كه داشتم نصارت كردم . گفتا تو كه باشی كه كنی یا نكنی ، آن من بودم كه بی قرارت كردم

پیامك های عاشقانه ، مسیج های عاشقانه :
دوستان عیب كنندم كه چرا دل به تو دادم ، باید اول به تو گفتن كه چنین خوب چرایی

اس ام اس های عاشقانه ، sms های عاشقانه :
عشق چیست؟ 3 ثانیه نگاه ، 3 دقیقه خنده ، 3 ساعت صفا ، 3 روز آشنایی ، 3 هفته وفاداری ، 3 ماه بی قراری ، 3 سال انتظار ، 30 سال پشیمانی !!!

اس ام اس های جدید ، sms های جدید :
هر شهری یه شاهی داره . هر شاهی یه تاجی داره . پس ما شاهیم و شما تاج سر ما . . .

اس ام اس های ادبی ، sms های ادبی :
تسخیر یك كشور بزرگ از تسخیر قلب كوچك یك دختر آسانتر است (ناپلئون بناپارت)

پیامك های جدید ، مسیج های جدید :

ایرانسل عشق را تكمیل میكند : در نیمه شبها با دقایق رایگان ایرانسل مخ عزیزانتان را بزنید !!! عشق را با ایرانسل معنی كنید !!!