یه اصفهانی تو خواب میبینه به فقیر 1000 تومان داده وقتی بلند میشه میگه :: عجب کابوسی بود


میگن خدا به اندازه دل هر کس بهش نعمت میده .. پس دل تو باید خیلی بزرگ باشه که خدا من رو بهت دادهترکه و لره داشتن با هم حرف می زدن: لره: تو کجا به دنیا اومدی؟ ترکه: تو بیمارستان!! لره: آخی مریض بودی؟یه گنجشکه با موتور تصادف میکنه از هوش میره ،وقتی به هوش میاد میبینه تو قفسه ،تو سرش میکوبه میگه وای ی ی بیچاره شدم ،موتوریه رو کشتم .
ترکه داشت اظهار نظر میکرد: این جلال آل احمد که هی ازش تعریف میکنن، فقط یه کتاب خوب نوشته که اسمش بوف کوره. یکی گفت: بوف کور که مال صادق هدایته! ترکه گفت: دیگه بدتر، یه کتاب خوب داره، اونم صادق هدایت براش نوشته!؟
لره با خوشحالی به دوستش میگه بالاخره این پازل رو بعد از ۲ سال حل کردم . دوستش میگه: ؟ می گم 2 سال زیاد نیست : نه بابا رو جعبه اش نوشته 4 تا 7 سال


ازترکه می‌پرسن: پارسال روز زن چه کادویی به زنت دادی؟ میگه: بردمش کیش. میگن: ای ول بابا، دمت گرم، خوب حالا امسال چیکار می‌کنی؟ میگه: میرم میارمش

حاجی تو دیگه کی هستی ...دست الیاسو بستی.....رفتی دنبال هستی....بگو مال کی هستی ....بین قدسی و هستی.....برو دنبال هستی....که تو عالم مستی....نمی شه مثل قدسی
این شعر از کیست ؟
تا هستی من ز هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست

1) سعدی 2) مولوی 3) حاج یونس فتوحی 4) هیچکدام

بزرگترین گناه : لر بودن
بزرگترین تفریح : لر سر كار گذاشتن.
بزرگترین جهاد : لر كشتن
بزرگترین ترس : لر دیدن
بزرگترین كار : لر اهلی كردن
بزرگترین شگفتی : لر عاقل دیدن
بزرگترین آرزو : ندیدن لر

ستاد مبارزه با فساد و بد حجابی اعلام کرد:از این به بعد کسی حق ندارد عسل و میرزا قاسمی را تو یخچال با هم نگه دارد مگر اینکه در یخچال باز باشدwاز ترکا می پرسن به مادر امام زمان چی میگن؟ میگه: بستگی داره اگه پایین شهری باشه ، ننه حجت. اگه وسط شهری باشه مامان مهدی. اگه بالا شهری باشه خانم عسکری.