 یارو داروخونه داشته، یك روز جلو در مغازه بزرگ مینویسه: سوسك كش جدید رسید! خلاصه بعد یك مدت یك بابایی میاد تو میگه: ببخشید، جریان این سوسك‌كش جدید چیه؟ این خونة ما رو سوسك سر گرفته. یارو میگه: این دارو خیلی جدیده و بازدهیش هم تضمینیه. شما این دارو رو میریزید تو یك قطره چكون، بعد كشیك میكشید تا سو‍! 7;كها رو بگیرید. هر سوسك رو كه گرفتید، در روز سه نوبت (صبح و ظهر و شب) تو هر چشمش دو قطره ازین دارو میچكونید، بعد از یك مدت سوسكها كور میشن و خودشون از گشنگی میمیرن! یارو كف میكنه، میگه: خوب آخه اگه سوسكها رو بگیریم كه همونجا درجا می‌كشیمشون! یارو میره تو فكر، بعد یك مدت میگه: آره خوب، ازون راهم مِشِه!

 به یارو میگن ۱۲ امام رو میشناسی؟ میگه آره. میگن خوب نام ببر؟ میگه اونجوری كه نه. اگه ببینمشون میشناسم!

 بچه اصفهانیه به باباش می گه : بابا چرا ما هم مثل بقیه مردم سوار كشتی نمی شیم ؟!! باباش می گه : خفه شو بچه شنا تو بكن . 2 ساعت دیگه می رسیم به جزیره .

 یه روز یه اصفهانیه توی یكی از پادگانهای تهران خدمت می كرده . بچه تهرونی ها برای اینكه اونو اذیت بكنند توی غذایش توف می كردند و اون هیچ چی نمی گفت بعد از چند روز تهرونی ها قرار میگزارند كه باهاش دوست بشوند اصفهانیه میگه از كی میخواهید با من دوست بشوید میگند از فردا اصفهانیه هم میگه من هم از فردا نمیشاشم توی سماور

 یه روز یه غضنفر تو جوی اب تف میكنه... میدو دنبالش تاپاش رو روش بزاره

 به هخا میگن: چرا ماشینت را از پلاكش شروع میكنی به شستن؟ یارو میگه: یه دفعه از سقف شروع كردم به شستن رسیدم به پلاكش دیدم كه ماشین خودم نبود.

 غضنفر یخچال فریزر امرسان را فردای روزی كه خریده بود برد پس داد. ازش پرسیدند: چرا پس میدی؟گفت: آخه هر چی با برو بچه ها تا صبح نشستیم پاش و براش دست زدی، برامون نرقصید

 یارو صبح میره در مغازش میگه بسم ا... رحمان رحیم كركره رو میده بالا!! میبینه همه چیزو بردن!! كركره رو میده پایین میگه صدق ا... علی العظیم!!

 یارو رو برق 3 فاز می گیره پرت می كنه بلند می شه می گه : اگه مردین یه فاز یه فاز بیاین جلو

 یارو می ره مهمونی بهش می گن راحت باش، می گوزه!!!!

 به یارو می گن عروسی پسرت كی هست؟ میگه: این دوشنبه نه . چهارشنبه بعدی

 به غضنفر میگن با ریسمان جمله بساز... می گه می تونم انگلیسی بگم؟ می گن: بابا ایول بگو.. غضنفر می گه:نو ریسمان تو پیجینگ

 یارو لوله تفنگ رو گذاشته بود روی شقیقه یارو میگه تكون نخور والا با لگد میزنمت

 شیطون اكس میزنه همه رو براه راست هدایت میكنه

 یه یارو میمیره جوك تموم میشه

 دقیقه ها بود كه نشسته بودم و امدنت را لحضه شوماری میكردم .باد شمیم حضورت را پیام اورد..من زردشودم..سرخ شودم..تا اینكه تو اومدی من سیفون را كشیدم و اب تو را برد

 امام جمعه اردبیل توی خطبه‌های نماز گفت: این لطف خدا بود كه آمریكا در بازیهای آسیایی حتی یك مدال هم نیاورد

 یارو توی اتوبوس پر جمعیت پیله كرده بود به راننده و در گوش راننده حرف می زد. راننده مرتب بهش می گفت: برو بشین سر جات. آخرش مسافرها به راننده می گن: آقای راننده به حرفش گوش كن شاید كاری داره. راننده می گه: نه بابا اومده به من می گه: چپ كن یه كم بخندیم!

 از یه نفر تو سفارت آمریكا می پرسن اسمت چیه؟ می گه : POWER GOD NEW DAYS
می پرسن معنیش چیه؟ می گه: قدرت الله نوروزی!

 یارو رادیولوژیست می شه. از یه بیمار عكس می گیره. بعد بهش می گه: متاسفانه عكس شما نشون می داد كه چند تا از دنده هاتون شكسته. ولی اصلا نگران نباشید، من خودم با Photoshop درستش كردم!

 یه معتاد 2 تا سیگار تو دهنش گرفته بود داشت می كشید ازش میپرسن چرا 2 تا سیگار می كشی میگه یكی واسه خودم یكی هم از طرف دوستم كه زندونه بعد از یه مدتی می بینن همون معتاد یه دونه سیگار می كشه بهش میگن حتما دوستت از زندان آزاد شده میگه نه خودم ترك كردم!

 یارو به زنش میگه اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میذاریم، اگه دختر بود اسم بابای تو رو!

 دو تا اصفهانی دراز كشیده بودند یكیشون داشته خمیازه می كشیده اون یكی میگه داداش تا دهنت بازه لطفا این اصغر ما رو هم صدا بزن!